logo

W 2019 r. Fundacja wygrała także kolejny konkurs ofert i podpisała z Ministerstwem Cyfryzacji umowę na realizaję zadania poublicznego pod nazwą "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu".

Głównym celem zadania (pilotażowego) jest wypracowanie metod i narzędzi zapewniających systemowe wsparcie w rozwoju utalentowanej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, niezależnie od miejsca zamieszkania, w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi są algorytmika i programowanie. Cel ten jest realizowany poprzez podnoszenie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli oraz wykładowców pracujących z uczniami, jak też poprzez przygotowanie i przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć z algorytmiki i programowania, ze szczególnym uwzględnieniem grywalizacji.  

W realizacji projektu wykorzystywane są unikatowe rozwiązania wypracowane przy okazji organizacji Olimpiady Informatycznej, w szczególności jedyny w swoim rodzaju autorski system informatyczny do przeprowadzania konkursów programistycznych w czasie rzeczywistym, jak też olbrzymie doświadczenia dwóch czołowych wydziałów informatycznych w kraju - Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Oba wydziały należą do międzynarodowej czołówki w obszarze algorytmiki i programowania, czego potwierdzeniem są sukcesy studentów w najbardziej prestiżowych, światowych konkursach algorytmiczno-programistycznych. 

W realizacji powierzonego zadania Fundacja Rozwoju Informatyki ściśle współpracuje także z Fundacją Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza. Fundacja im. Jana Łukasiewicza od lat organizuje systematyczne szkolenia uczniów uzdolnionych informatycznie, jak też prowadzi fundusz stypendialny dla nauczycieli o największych sukcesach w pracy z uczniami uzdolnionym informatycznie. Realizacja zadania pozwala zdyskontować doświadczenia i sukcesy wszystkich współpracujących podmiotów i przygotować program pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie, który byłby skalowalny w skali całego kraju i pozwalał zainteresować algorytmiką i programowaniem rok w rok nie tysiąc, a kilka tysięcy uczniów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.map.org.pl.