logo

Projekt Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu został ustanowiony na podstawie programu rządowego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029”.

W latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 projekt prowadziła Fundacja Rozwoju Informatyki we współpracy z Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukaszewicza, a projekt był wspierany przez Uniwersytety Warszawski i Wrocławski.

Celem projektu było systemowe wspieranie uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w pogłębianiu wiedzy i szlifowaniu umiejętności informatycznych, w szczególności w zakresie algorytmiki i programowania. W projekcie wykorzystywało się doświadczenia zdobyte w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie startującymi w Olimpiadzie Informatycznej. Projekt ten bazował na świetnych osiągnięciach polskich uczniów w międzynarodowych olimpiadach informatycznych oraz sukcesach polskich studentów w drużynowych mistrzostwach świata uczelni wyższych. Stawialiśmy na rozwój kompetencji cyfrowych z zakresu algorytmiki i programowania, kluczowych w całej informatyce.

Udział w projekcie mógł wziąć każdy uczeń bez względu na miejsce zamieszkania – po spełnieniu pewnych warunków

W ramach projektu uczniowie pracowali w kołach zainteresowań, brali udział w obozach naukowych, startowali w specjalnie dedykowanych im turniejach algorytmiczno-programistycznych. Mieli także możliwość poszerzenia swoje wiedzy poprzez udział w wykładach i webinariach prowadzonych przez uznanych naukowców.

W projekcie zostało przewidziane także wspieranie nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi informatycznie poprzez organizację kursów i warsztatów metodycznych i programowych na różnych poziomach zaawansowania, które uczyły także postawy otwartości organizowania pracy grupowej, zarówno na zajęciach stacjonarnych, jak i on-line; dostęp do programów nauczania opracowanych w projekcie pilotażowym, dla których realizacji zostało przewidziane w tym projekcie wsparcie informatyczne, opiekę mentorską wybitnych edukatorów, z doświadczeniem i sukcesami w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie oraz pomoc w prowadzeniu zajęć przez wykładowców/asystentów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.map.org.pl.