logo

Fundacja Rozwoju Informatyki w roku 2016 wzięła udział w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania, ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji. 

Nasza oferta pod nazwą “System motywowania, wspierania i rozwoju uczniów uzdolnionych informatycznie - pilotaż” uzyskała pozytywną ocenę. Fundacja otrzymała dotację na realizację tego projektu.  

Projekt realizowany był w latach szkolnym 2016/2017. Koncepcją programu było uaktywnienie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju zaawansowanych umiejętności z dziedziny informatyki, jakimi jest algorytmika i programowanie. Planem było działanie na rzecz dzieci szczególnie uzdolnionych w dziedzinie informatyki. Działalność wspomagała rozwój techniki i innowacyjności. 

Głównymi zamierzeniami realizacji projektu było: 

 1. przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do startu w olimpiadach informatycznych; 

 1. wyłonienie uczniów szczególnie utalentowanych, w celu objęcia ich nauczaniem zindywidualizowanym; 

 1. zainteresowaniem szerszej grupy uczniów studiowaniem informatyki; 

 1.  rozwój umiejętności ścisłego myślenia. 

W ramach realizacji projektu Fundacja zorganizowała: 

 • 4 konferencje promujące projekt, które odbyły się w Łodzi, Olsztynie, Kielcach i Warszawie,  

 • 2 konkursy łamigłówek i zagadek, które miały charakter otwarty. Dzięki konkursom uczniowie rozwijali umiejętności ścisłego myślenia oraz kultury matematycznej, doskonalili konsekwencję i precyzję w działaniu, zwiększali efektywność myślenia abstrakcyjnego oraz wzmacniali zdolności prognostycznych jak i również uświadamiali sobie własny potencjał. Łącznie w konkursach wzięło udział 1322 uczniów. 

 • 23 stacjonarne kółka informatyczne wraz z konsultacjami, prowadzone na wszystkich poziomach zaawansowania w czterech województwach. Przeszkolono 285 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.   

 • 2 obozy dla najlepszych zawodników Olimpiad Informatycznych, którzy mogli jeszcze startować w Olimpiadzie Informatycznej. Brało w nich udział, zgodnie z założeniami, 100 uczniów. 

 • 1 obóz kształcąco-doskonalący dla 50 uczniów, w którym udział brali najlepsi uczniowie z projektu oraz zainteresowani olimpijczycy.  

 •  2 kursy internetowe: "Kurs wstępu do programowania" i "Kurs podstaw algorytmiki" na portalu MAIN2. Kurs 1 przyciągnął 1571 uczestników a kurs 2 - 475.  

 • 2 Warsztaty dla Nauczycieli: w 5-dniowych Warsztatach wzięło udział 34 nauczycieli, w 8-dniowych – 29 nauczycieli.