logo

Do roku 2021, Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, organizowała konkurs o  Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę mogły ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie przekroczyły 30. roku życia (przy czym granica ta ulega przedłużeniu o czas jaki osoba zgłaszana do konkursu przebywała przed ukończeniem 30 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym) i były związane z krajową instytucją zajmującą się badaniami naukowymi w dziedzinie informatyki.  

Więcej informacji o dotychczasowych edycjach Nagrody i jej laureatach można znaleźć na stronie: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/. Od roku 2022 konkurs o Nagrodę jest organizowany przez Fundację Kościuszkowską - https://kfpoland.org/Nagroda-im-Lipskiego.