logo

Fundacja Rozwoju Informatyki organizowała i wspołorganizowała szereg projektów i przedsięwzięć naukowych we współpracy z krajowym i zagranicznymi instytucjami naukowymi włączając w to:

  • Polską Akademię Nauk,
  • Uniwersytet Warszawski,
  • CNRS,
  • IIASA,
  • Uniwersytet w Bordeaux,
  • Uniwersytet w Edynburgu,
  • Uniwersytet w Linköping.

FRI realizowała także granty z Microsoft Research, US Office of Naval Research oraz Komisji Europejskiej.

Od roku 2009 Fundacja jest organizatorem Olimpiady Informatycznej w Polsce (https://oi.edu.pl), wyłanianym na okresy trzyletnie w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Od roku 2019 Fundacja jest też organizatorem ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych (https://oij.edu.pl). 

W latach 2011 – 2014 Fundacja była współorganizatorem Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym, natomiast w roku 2012, wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, zorganizowała w Warszawie Finały Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym, w których wystartowało 112 drużyn z najlepszych uczelni informatycznych ze wszystkich zamieszkałych kontynentów. 
Fundacja aktywnie wspiera przygotowanie i uczestnictwo drużyn Uniwersytetu Warszawskiego startujących w zawodach programowania zespołowego, na szczeblach krajowym i międzynarodowym. Od roku 2011 studenci Uniwersytetu Warszawskiego, wspierani przez Fundację, zdobyli w Finałach Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym 3 złote medale, 3 srebrne medale i 1 medal brązowy. 

Od roku 2001 Fundacja wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim organizują otwarty, internetowy konkurs algorytmiczno-programistyczny pod nazwą Potyczki Algorytmiczne (https://potyczki.mimuw.edu.pl). Jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs algorytmiczno-programistyczny w Polsce. 

W latach szkolnych 2018/202 – 2021/2022 Fundacja prowadziła projekt Mistrzostwa Algorytmiki i Programowania, który jest częścią rządowego „Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019 – 2029 (https://map.org.pl). Celem projektu jest systemowe wspieranie uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w pogłębianiu i szlifowaniu wiedzy i umiejętności informatycznych. 

Pierwszym i wieloletnim Prezesem Zarządu FRI był Pan dr Kazimierz Grygiel z Instytutu Informatyki UW. Obecnie pracami Zarządu Fundacji kieruje Pan Rafał W. Sikorski. Przewodniczącym Rady Fundacji Rozwoju Informatyki jest Pan prof. dr hab. Jan Madey. W zakresie spraw naukowych i technicznych Fundacja korzysta z wiedzy i doświadczeń ekspertów z Instytutu Informatyki MIM UW oraz innych ośrodków akademickich w Polsce.