logo

Polityka prywatności serwisu funkcjonującego pod adresem url: https://fri.edu.pl/

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane „RODO”, niniejszym informuję:


Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Informatyki, ul. Topiel 21 lok. 1, 00-342 Warszawa, zwana dalej „ Administratorem”, która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: iod@fri.edu.pl

Które dane osobowe przetwarzamy?

Są to dane kontaktowe wysłane w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie internetowej w zakładce kontakt (adres e-mail, numer telefonu).

Jakie masz prawa?

1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2. przenoszenia danych,
3. wniesienia sprzeciwu,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO,
5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ciasteczka

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Fundacja wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu na najwyższym poziomie, w tym w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika i w celach analitycznych. W związku z tym Fundacja oraz inne podmioty świadczące na jej rzecz usługi korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie obejmują:

 1. plik cookie służący do przechowywania informacji o wizytach w Serwisie oraz umożliwiający korzystanie z najważniejszych funkcji Serwisu. Jest to plik o nazwie „PHPSESSID”. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
 2. plik cookie odpowiedzialny za możliwość logowania do systemu oraz zabezpieczający przed nieautoryzowanym logowaniem do systemu. Jest to plik o nazwie „XSRF-TOKEN”. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
 3. plik cookie służący wyświetlaniu informacji o stosowaniu plików cookie. Jest to plik o nazwie „cookiepolicyinfo” oraz „cookies-accept”. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
 4. „XSRF TOKEN” – ciastko służące jako ochrona przed atakami typu CSRF „Cross-site request forgery”
 5. plik cookie o nazwie „laravel_session”. Służy do przechowania ID sesji zalogowanego Użytkownika. Za pomocą tego pliku Użytkownik może korzystać z funkcji systemu po zalogowaniu. Wygaśnięcie ważności tego pliku cookie powoduje wylogowanie z systemu. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
 6. plik cookie odpowiedzialny za wyświetlenie odpowiedniej wersji językowej Serwisu. Jest to plik o nazwie „front_front_land”. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
 7. pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych. Są to pliki cookie o nazwach:
  • „_ga” - odpowiedzialny za gromadzenie informacji statystycznych na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych Użytkowników,
  • „_gid” - odpowiedzialny za gromadzenie i aktualizowanie unikalnych wskaźników dla każdej odwiedzonej przez Użytkownika podstrony,
  • „_gat_gtag_UA_(…)” - wykorzystywany do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Są one stosowane w narzędziach Google Analytics przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Szczegółowe informacje o:
  • zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners,
  • plikach cookie stosowanych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=pl.