logo

Pierwsza edycja Olimpiady odbyła się w roku szkolnym 1993/1994 i od tego czasu uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych mogą intelektualnie rywalizować na wiedzę i umiejętności, które są kluczowe w pracy każdego informatyka. Należą do nich przede wszystkim: układanie wydajnych algorytmów i programowanie.  

Fundacja organizuje Olimpiadę Informatyczną od roku 2009. W roku 2022 wygrała konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na organizację Olimpiady na lata szkolne 2022/2023 – 2024/2025. 

Głównym celem przeprowadzania Olimpiady jest rozwijanie talentów informatycznych naszych uczestników, a przede wszystkim pogłębianie ich wiedzy. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur danych, testowania programów, pracy w środowisku programistycznym.  

Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny i dzielą się na zawody I, II i III stopnia. Zawody I stopnia są przeprowadzane zdalnie przez Internet, mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczestników zadań ustalonych dla tych zawodów. 

Zawody II stopnia organizowane są przez komitety okręgowe Olimpiady lub komisje zawodów, koordynowane przez Komitet. 

Zawody III stopnia organizowane są w Warszawie dla około 100 najlepszych uczestników danej edycji Olimpiady.  

Wszyscy finaliści Olimpiady przyjmowani są w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju.  

Spośród laureatów wyłaniana jest reprezentacja Polski na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe konkursy informatyczne. Młodsi uczestnicy finału mogą liczyć na udział w Obozie Naukowo-Treningowym im. Antoniego Kreczmara. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oi.edu.pl.