logo

2018-10-04

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 9 najlepszych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Wiedza i potencjał badawczy wraz z aktywnością naukową zostały wysoko uznane przez Radę Nagrody. Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego postanowiła przyznać w roku 2018 nagrodę główną oraz wyróżnienie. Zwycięzcą tego konkursu został Tomasz Kociumaka. Wyróżnienie w tym roku otrzymała Róża Goścień z Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystość wręczenia Nagrody Lipskiego odbyła się 4 października 2018 r. w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, którą otworzył otworzył przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Informatyki prof. Jan Madey. Powitał przedstawicieli współorganizatorów oraz sponsorów konkursu, a także laureatów, tegorocznych i tych z poprzednich lat.

Witolda Lipskiego jako patrona Nagrody nadmienił prof. Andrzej Tarlecki, honorowy przewodniczący Rady Nagrody. Profesor wspomniał o zajęcia na studiach z Witoldem Lipskim w 1978, a także spotkaniu na wyjeździe w Paryżu w 1984, gdzie pracowali wtedy Krzysztof Apt i Witold Lipski.

Podsumowaniem prac Rady Nagrody zajął się przewodniczący Rady Nagrody prof. Leszek Pacholski i ogłosił zwycięzców tej edycji konkursu. Dyplomy wręczył Jacek Kacprzyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Jacek Forysiak, wiceprezes zarządu Atende - sponsora tegorocznej edycji konkursu.

Istotnym punktem spotkania było wystąpienie laureata – Tomasza Kocimaka odnośnie swoich zainteresowań naukowych dotyczących algorytmów i struktur danych do przetwarzania tekstów.

Zwycięzcom należą się szczere gratulacje i najwyższe słowa uznania.