logo

2019-10-10

W roku 2019 do edycji Nagrody Lipskiego zgłoszono 11 wybitnych kandydatów z rożnych ośrodków w całym kraju, którzy reprezentują odmienne dziedziny informatyki. Wiedza i potencjał badawczy wraz z aktywnością naukową zostały wysoko uznane przez Radę Nagrody. Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego postanowiła przyznać w roku 2019 nagrodę główną oraz wyróżnienie. Laureatem tegorocznego konkursu został Michał Włodarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast wyróżnienie otrzymał Stanisław Jastrzębski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 10 października 2019 na spotkaniu w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, które otworzył prof. Jan Madey przywitaniem przedstawicieli współorganizatorów oraz sponsorów konkursu, a także laureatów, tegorocznych i tych z poprzednich lat.

Prof. Krzysztof Apt opowiedział o znajomości z Patronem Nagrody – Witoldem Lipskim. Poznali się na Uniwersytecie Paris-Sud w Paryżu w 1983 r. Po jego nagłej śmierci w 1985 roku powstał pomysł, żeby w dwudziestą rocznicę śmierci utworzyć nagrodę dla młodych informatyków pracujących w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się w 2005r.

Dalszą częścią było podsumowanie prac Rady Nagrody przez przewodniczącego Rady Nagrody prof. Leszeka Pacholskiego i ogłoszenie zwycięzców tego roku. Wręczeniem dyplomów zajął się Leszek Pacholski - przewodniczący Rady Nagrody, Włodzimierz Marciński - prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Jacek Forysiak - wiceprezes zarządu Atende, który był sponsorem tej edycji programu. Ważnym punktem uroczystości były wystąpienia Michała Włodarczyka i Stanisława Jastrzębskiego. Przedstawili swoje niesamowite zainteresowania naukowe. Michał Włodarczyk mówił o algorytmach aproksymacyjnych, algorytmach parametryzowanych i złożoności drobnoziarnistej. Natomiast Stanisław Jastrzębski mówił o sieciach neuronowych.

Zwycięzcom należą się serdeczne gratulacje oraz najwyższe słowa uznania.